Lansiad

Cafodd Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru ei lansio nos Iau 27 Medi 2018 ym Mangor.

Clocwedd o’r gornel chwith uchaf: Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas (golygyddion); Huw Ynyr (tenor), Côr Seiriol; Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, Lefi Gruffudd (Lolfa), Mari Fflur (Coleg Cymraeg Cenedlaethol), Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas; Osian Huw Williams; Mared Emlyn.